Bevaringsverdige bygg

Vi var med på renoveringen av Sagene Kirke. Arbeidene omhandlet utskifting av skadet tegl, nedhugging og ny puss på hovedparten av alle pussede vegger og himlinger innvendig, nye innvendige vegger og keramiske fliser i nye toaletter samt mindre støpearbeider.

Byantikvaren har godkjent oss som hovedentreprenør for en omfattende fasade rehabilitering av hoved bygningen på Blindern Studenthjem.

Fasadesystemer

Vi har utført fasadeisolering og luftefasadesystem på mange prosjekter. Bl.a har vi utført fasadene på Lovisenberg Diakonale Sykehus utbygging 1 og 2, Lovisenberg Omsorg og Lovisenberg Høyskole.

Vi har i tillegg utført fasadene på mange boligprosjekter, som Romsaas Torg, Jessheim.

Strømsveien 87, Strømmen. Tai-Templet på Kløfta.

Teglstein fasader

Forblending med teglstein er en god og varig løsning. Vi har murt fasadene på bl.a. Lovisenberg Omsorg i Oslo. Li Skole i Nittedal, Ammerud skole i Oslo osv..

Villa

Vi rehabiliterte «Villa Miramare» (Templet på Nesodden) og bygget nytt anneks i samme stil.