Jens Madsen og Jan Lund startet som selvstendige i 1988 og fikk med seg de vanskelige årene på starten av 90- tallet. Oppdragsmengden økte og behov for ansatte gjorde at LUMA BYGG AS ble etablert i -94. I dag har bedriften opparbeidet seg en solid erfaring og har 10 ansatte som tilbyr alle tjenester innen mur, puss, flis og fasadeisolering.

Vi har sentral godkjenning:

Utførsel av murarbeid tk. 1 og Utførsel av arbeider på bevaringsverdige byggverk tk. 1

«Luma Bygg as har gode rutiner for intern kontroll, flinke håndverkere og sjeldent noen reklamasjoner.»

Ansatte

De fleste ansatte er faglærte med svennebrev, og besitter en stor kompetanse og lang erfaring. Vi forsøker å føre gamle tradisjoner videre til lærlinger.

Bedriften har en del polske arbeidere i arbeidsstokken, og driver med internopplæring av disse. Dette fungerer meget bra – vi slipper alle de vanlige feilene som ofte oppstår når arbeidstakere fra andre land kommer til Norge og møter norske byggemetoder.

Alt fra gamle antikvariske fasader til nybygg og rehabilitering av våtrom

Luma Bygg AS utfører alt fra gamle antikvariske fasader til nybygg og rehabilitering av våtrom. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Oslo og Akershus. Luma Bygg har for tiden tre – fire mann som bare driver med flislegging.

Vi var med på renoveringen av Sagene Kirke. Arbeidene omhandlet utskifting av skadet tegl, nedhugging og ny puss på hovedparten av alle pussede vegger og himlinger innvendig, nye innvendige vegger og keramiske fliser i nye toaletter samt mindre støpearbeider.

Etter en lengre prosess med godkjenning av byantikvaren ble vi hovedentreprenør for en omfattende fasade rehabilitering av hoved bygningen på Blindern Studenthjem.